Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

A kérelmet a hozzátartozó személyesen vagy postai úton is benyújthatja. Postán küldje a kérelmet és mellékleteit a Nagykövetség címére. A kérelmen nem kell az aláírását hitelesíttetni!

 

Mennyi az eljárás díja?

A haláleset hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás.

 

Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

  • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
  • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként kérje a Szöuli Nagykövetségre történő továbbítást. Az anyakönyvi kivonat megérkezését követően értesítjük Önt, vagy kipostázzuk azt Önnek a megadott koreai címre.

·

Milyen mellékleteket kell csatolnom?

  • Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okmányt. Az érvényes útlevelet vagy személyazonosító igazolványt eredetiben kérjük megküldeni érvénytelenítés céljából. Kifejezett kérelemre az érvénytelenített útlevelet a kiérkezett halotti anyakönyvi kivonattal együtt visszaküldjük.
  • Eredeti halotti anyakönyvi kivonatot.
  • Az elhunyt magyar születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatának másolatát.
  • A haláleset időpontjában fennálló családi állapotot igazoló okiratot, kivéve ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt.

 

 

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

 

 

Formanyomtatvány

Adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez (EAK)