Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

Magyar állampolgár külföldön történt házasságkötését köteles a hazai anyakönyvbe bejegyeztetni.

Akkor kezdeményezze a házasság hazai anyakönyvezését az itt leírtak szerint, ha legalább az egyik házastárs tudja a magyar állampolgárságát igazolni. 

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

Egyes személyes jellegű jognyilatkozatok megtételéhez – ilyen pl. a saját házassági névre és a születendő gyermekek nevére vonatkozó – a másik házastársnak is jelen kell lennie.

 

 

Mennyibe kerül az eljárás?

A születés hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás.

 

 

Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

  • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
  • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként kérje a Szöuli Nagykövetségre történő továbbítást. Az anyakönyvi kivonat megérkezését követően értesítjük Önt, vagy kipostázzuk azt Önnek a megadott koreai címre.
 

 

Milyen mellékleteket kell csatolnom?

  • Házassági anyakönyvi kivonatot. Nem minden koreai anyakönyvi kivonat fogadható el!
  • A nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
  • Ha a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet (amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását).
  • Ha a magyar állampolgár előző házasságának felbontása még nincs bejegyezve a magyar anyakönyvbe, egyúttal ezt is kezdeményezni kell.
 

 

Miért kell megjelölnöm a címemet a kérelemben?

Ha még nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, a hazai anyakönyvezés részeként automatikusan nyilvántartásba veszik az Ön által megadott külföldi címen. Ha magyarországi címet szeretne megadni, ezt egy külön adatlap kitöltésével teheti meg. Az anyakönyvi kivonattal együtt postázzuk majd Önnek a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).

 

 

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

 

 

​Formanyomtatványok

Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez (EAK)​

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez​