A külföldön történt születés magyarországi anyakönyvezését képviseletünkön is kezdeményezheti. A kérelem ezen kívül benyújtható Magyarországon is:

 • bármely települési anyakönyvvezetőnél
 • Budapest Főváros Kormányhivatalában (kizárólag a Hazai Anyakönyvi Osztály 2 erre kijelölt ügyfélfogadási idejében)
 • bármely kormányablakban

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lent ismertetett eljárásrend a külképviseleti benyújtásra vonatkozik. Amennyiben a kérelem benyújtását nem a szöuli konzuli hivatalban tervezi, az időpontfoglalással, valamint benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban szíveskedjen közvetlenül a kérelem benyújtásának helyénél érdeklődni. 


I., A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevélkérelem benyújtása a gyermeknek
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevélkérelem benyújtása 

A házasság magyarországi anyakönyvezésére, illetve az útlevélkérelem benyújtására vonatkozóan kérjük, olvassa el a honlap megfelelő oldalait!


II., A kérelem benyújtása a szöuli konzuli hivatalban

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek jelen kell lennie

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább egy-két hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevélkérelem alapján az útlevél kb. 5-8 hét alatt érkezik ki. Ugyanakkor repülőjegy megvásárlása nem javasolt, ameddig nincs a kezükben útlevél, mert a fenti eljárási idő - elsősorban hiányos kérelmek esetén - elhúzódhat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyakönyvezés során a gyermek neve a magyar névviselési szabályok miatt eltérhet attól, amelyet a kérelem beadásakor megjelöltek. A magyar anyakönyvezési gyakorlatban ugyanis előírások szabályozzák, hogy az anyakönyvezendő személy milyen családi és utónéven anyakönyvezhető. A magyar jogszabályoktól eltérő névhasználatról az ügyintézés során tájékoztatjuk ügyfeleinket, és szükség esetén korrekciós egyeztetéseket folytatunk az érdekeltekkel. Jelezni kívánjuk, hogy a magyar névhasználati előírásoktól eltérő névválasztás kizárólag igazolt külföldi állampolgárság alapján engedélyezett. Ehhez érvényes külföldi útlevél vagy külföldi hatóság által kiállított állampolgársági bizonyítvány bemutatása szükséges.


III., A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:


1. Gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata;

2. a.) Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 
b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy;
c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem egyidejű benyújtása (a házasság anyakönyvezési kérelemhez külön adatlapot kell kitölteni, illetve ha születés anyakönyvezésével egyidejűleg történik, akkor ennek megfelelően kell időpontot foglalni - a tudnivalók a honlapunknak a házasság anyakönyvezéséről szóló részében találhatók)

 1. Adatlap
 2. Szülők állampolgárságának igazolása;
 3. Kérelem a  személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez (a lap alján letölthető):
  a.)  Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként;
  vagy
  b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként;
 4. Magyar állampolgárságú szülő(k) eredeti lakcímkártyája;
 5. Konzuli díj (csak akkor merül fel, ha a születés anyakönyvezéséhez apai elismerő nyilatkozat/útlevélkérelem is társul);
 6. Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 1 db hivatásos fényképész által készített útlevélfotót 


 A mellékletek részletezése:

1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat 

A gyermek születését igazoló angol nyelvű okirat, Apostille-záradékkal ellátva.


2. Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat

a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat


Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették.


b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy csak a gyermek születését követően kötöttek házasságot, a születés anyakönyvezése előtt teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele szükséges. 

Amennyiben apai elismerő nyilatkozat megtétele szükséges, a gyermekekre vonatkozóan születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet csak abban az esetben tudunk átvenni, ha az apai elismerő nyilatkozatot korábban már megtették, és arról rendelkezésre áll a jegyzőkönyv, vagy legkésőbb a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg megtörténik az apai elismerő nyilatkozat felvétele.  Utóbbira azonban csak akkor van lehetőség, ha az online időpontfoglaló rendszerben ennek megfelelően történik az időpontfoglalás (vagyis az apai elismerő nyilatkozatot is hozzáadják az intézendő ügytípusokhoz), mivel az apai elismerő nyilatkozat felvétele időigényes eljárás. Ha csak születés anyakönyvezésére szól az időpont, és az ügyintézés során derül ki, hogy apai elismerő nyilatkozatra is szükség van, akkor csak az apai elismerő nyilatkozatot fogjuk tudni felvenni, a születés anyakönyvezésére pedig új időpontot kell majd foglalni. Javasolt ezért különös figyelmet fordítani arra, hogy a megfelelő ügytípusokra foglaljanak időpontot, elegendő időt hagyva valamennyi ügyük egyidejű intézésére, elkerülendő a többszöri személyes megjelenést.

c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a házasság magyarországi anyakönyvezésénél). Utóbbira azonban csak akkor van lehetőség, ha az online időpontfoglaló rendszerben ennek megfelelően foglalják le az időpontot (vagyis a házasság hazai anyakönyvezését is hozzáadják az intézendő ügytípusokhoz). Ha csak születés anyakönyvezésére szól az időpont, és az ügyintézés során derül ki, hogy még a házasság sem volt Magyarországon anyakönyvezve, akkor csak a házasság hazai anyakönyvezését fogjuk tudni intézni, a születés anyakönyvezésére pedig új időpontot kell majd foglalni. Javasolt ezért különös figyelmet fordítani arra, hogy a megfelelő ügytípusokra foglaljanak időpontot, elegendő időt hagyva valamennyi ügyük egyidejű intézésére, elkerülendő a többszöri személyes megjelenést. 

3. Hiánytalanul kitöltött adatlap („adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez”)

Szíveskedjen a lap alján található, onnan kinyomtatható adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel (kék tollal), magyarul kitölteni. Az aláírásokat kérjük a nagykövetségi ügyintéző előtt megtenni. 


4. Szülők állampolgárságának igazolása 


Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok. Másolat nem fogadható el a személyes megjelenéskor. 

Magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságának igazolása

Felhívjuk a figyelmet, hogy 6 év feletti gyermek születésének hazai anyakönyvezését csak abban az esetben tudjuk a nagykövetségen elvégezni, ha a magyar állampolgár szülő rendelkezett a gyermek születésekor érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, illetve az anyakönyvi kérelem benyújtásakor is be tud mutatni érvényes magyar útlevelet vagy személyi igazolványt (vagyis magyar állampolgárságának fennállását mind a gyermek születésének, mind a kérelem benyújtásának az időpontjában tudja igazolni). Amennyiben mindkét szülő magyar állampolgár, legalább az egyiküknek rendelkeznie kell olyan érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, amely a gyermek születésekor érvényes volt. Ha egyikük sem rendelkezik a fenti követelménynek megfelelő magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, akkor a születés anyakönyvezését megelőzően szükség lehet a gyermek állampolgárságának vizsgálatára.

Külföldi állampolgár szülő állampolgárságának igazolása
A külföldi állampolgárságú szülő esetében a személyazonosság igazolása mellett szükség van az állampolgárság igazolására is (pl. érvényes külföldi útlevéllel). Amennyiben a külföldi állampolgárságú szülő nem tudja bemutatni a gyermek születésekor érvényes külföldi útlevelét, abban az esetben a magyar születési anyakönyvi kivonaton „ismeretlen” állampolgárként fog szerepelni.


5. Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként

Abban az esetben, ha a szülők (vagy egyikük) külföldön élő magyar állampolgárként szerepelnek a magyarországi személyi adat-és lakcímnyilvántartásban (a lakcímkártyán "külföldi cím" szerepel), akkor lehetőség van a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételét kérni (Ha mindkét szülő külföldön élő magyar állampolgárként szerepel a magyarországi személyi adat-és lakcímnyilvántartásban, akkor csak ez az opció választható!). Ebben az esetben az „Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez" nyomtatványt kell kitölteni, amely az oldal aljáról letölthető. Az adatlaphoz csatolni kell legalább az egyik szülő külföldi címet tartalmazó (magyar) lakcímkártyájának a másolatát, amelyet bemutatást követően visszakap. Ha a lakcímkártya nem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozat csatolandó, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként

Abban az esetben, ha a szülők (vagy egyikük) Magyarországon élő magyar állampolgárként szerepelnek a magyarországi személyi adat-és lakcímnyilvántartásban (nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket), akkor lehetőség van a gyermek Magyarországon  élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételét kérni (Ha mindkét szülő Magyarországon élő magyar állampolgárként szerepel a magyarországi személyi adat-és lakcímnyilvántartásban, akkor csak ez az opció választható!). Ehhez az  „Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni, amely az oldal aljáról letölthető.  Az adatlaphoz csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozat csatolandó, miszerint a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre. 

 • Figyelem! az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, és mindkét szülőnek alá kell írnia;
 • a gyermek magyarországi lakóhelye nem lehet a szülőkétől eltérő;
 • ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is;
 • a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni;
 • a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait.

Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a külföldi letelepedését (vagyis azóta külföldön élő magyar állampolgárként szerepel a nyilvántartásban), míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.

6. Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját eredetiben be kell mutatnia. 

7. Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes. Fizetni csak akkor szükséges, ha apai elismerő nyilatkozatot is kell tenni (a gyermek nem házasságból született), illetve ha a születés anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg útlevélkérelem benyújtására is sor került.

8. Útlevél igénylése újszülött részére

Magyar állampolgár szülő 6 év alatti gyermeke részére a születés anyakönyvezésével egyidejűleg igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. Az időpontfoglalásnál ebben az esetben az útlevéllel kombinált ügytípusra szükséges foglalni. 6 év alatti gyermek útlevéligényléséhez a lap alján letölthető nyilatkozatokat is előre kitöltve el kell hozni. A nyilatkozatokat a(z egyik) magyar állampolgár szülőnek kell aláírnia. 

***

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kéken fogó tollal töltsék ki!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és azt előzetesen kitöltve, aláírások nélkül küldjék el a consulate@mfa.gov.hu címre az ügyintézési idő csökkentése érdekében. Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen. 

Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet idő hiányában nem áll módunkban átvenni.


IV., Időpontfoglalás konzuli hivatali ügyintézéshez

Online időpontfoglalás a https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu oldalon keresztül lehetséges.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez egy gyermek születésének anyakönyvezését jelenti. Több gyermek esetén több külön időpontot kell foglalni, mindig az érintett gyermek nevére/adataival.
 

V., A születés, illetve a születés és házasság anyakönyvezésére irányuló eljárás egyéb megoldása

Kérelem benyújtása Magyarországon, meghatalmazott útján

Az anyakönyvezési kérelmet Magyarországon meghatalmazott is benyújthatja. Ez igaz akkor is, ha csak a gyermek születését kell anyakönyvezni (mert van magyar házassági anyakönyvi kivonat), valamint akkor is, ha mind a születést, mind a szülők külföldön kötött házasságát anyakönyveztetni kell. A benyújtás lehetőségéről és a meghatalmazás pontos tartalmáról minden esetben előzetesen érdeklődni kell a benyújtás tervezett helyszíne szerinti anyakönyvvezetőnél!

****


Adatlapok letöltése:

Adatlap_hakv_szul

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

MO-n élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele