Útlevél igénylése 12 éven aluliak részére


1., Hasznos információk

gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év. 

Gyermeknek útlevélkérelem főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában adható be!

Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a „Születés hazai anyakönyvezése” részt olvassák el először! Amennyiben az útlevél iránti kérelem a születés anyakönyvezéséhez kapcsolódik, kérjük, hogy figyelmesen olvassák el ezen az oldalon a 8. pontot is.

A kérelmet személyesen és postai úton is be lehet nyújtani. A postai benyújtásával kapcsolatosan kérjük, hogy tekintse meg a tájékoztató 7pontját.

 

2. Az útlevélkérelem személyes benyújtása, időpontfoglalás a kérelem beadására

A kérelem személyes benyújtására

 • gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését követő első útlevélkérelem esetében a gyermek 3 éves koráig időpontfoglalás nélkül, ügyfélfogadási napokon, 9.30-11.30 óra között. FIGYELEM! Ez csak a magyar állampolgárok külföldön, magyar állampolgárként született gyermekeire vonatkozik, a honosítással állampolgárságot szerző gyermekekre nem!
 • ha a gyermeknek már volt korábban útlevele, vagy személyi igazolványa, akkor a kérelem benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor.A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó belegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozatot közjegyzőnek kell hitelesítenie (ez a lehetőség akkor áll fent, ha a Konzuli Hivatal rendelkezik a közjegyző aláírás és bélyegzőmintájával - ebben az esetben kérjük, hogy  mindenképpen írjon nekünk a consulate.sel@mfa.gov.hu), de a kérelem benyújtható  a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő).

 

3. Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél eljárási ideje a tapasztalatok szerint kb. 2-4 hetet vesz igénybe az okmány kézbesítését is beleszámítva (a kézbesítés gyorsaságára azonban nem tudunk garanciát vállalni). Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor. Tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel a szöuli konzulátuson
 • postázás az Koreai Köztársaságban található lakcímre.


A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél-kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

FIGYELEM! Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (NEM a koreai anyakönyvi kivonat fordításával), úgy először, illetve az útlevél-kérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni. Kérjük, hogy olvassák el a tudnivalókat a "Születés hazai anyakönyvezése" résznél.

Amennyiben a gyermek még nem töltötte be a 6. életévét, és az útlevélkérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg adják be, úgy az útlevél a rendes eljárási idő alatt legyártásra kerül a születés magyarországi anyakönyvezésétől függetlenül.

Ha a gyermek útlevél kérelmének benyújtására a születés anyakönyvezési kérelmével egyidejűleg kerül sor, úgy kérjük, hogy töltsék ki a "Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez" dokumentumot is. Az anyakönyvezési és útlevél kérelem postai benyújtása esetén ezen dokumentumot is a közjegyző előtt kell aláírni (ebben az esetben kérjük, hogy  mindenképpen írjon nekünk a consulate.sel@mfa.gov.hu).


4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni.


5. Az útlevéleljárás díja és befizetése a kérelem személyes benyújtása esetén

Az útlevél eljárás díja a honlapon található díjtáblázat szerint fizetendő (Konzuli díjak, illetékek). 

Az útlevél eljárás díjának befizetése: átutalással a Konzuli Hivatal bankszámlájára.

A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet. 

Kérjük, hogy a díjakra vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.

6. Úti okmány iránti igény mellékletei:

 • érvényes, vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevél, vagy érvényes személyi igazolvány (ha már volt ilyen);
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • a kitöltött és aláírt úti okmány igénylőlap (személyes benyújtásnál ezt helyben biztosítjuk, postán benyújtott kérelemnél kérésre megküldjük);
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya, a magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél;
 • Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.
 • 2 db színes igazolványkép: Fénykép készítésére a konzulátuson nincs lehetőség. A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születési dátumot feltüntetni. A fényképekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan tekintse meg a lap alján található "Fényképek c." tájékoztatót.
 • konzuli díj (átutalással fizetendő)
 • ha a kérelem benyújtása postai úton történik: nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról - csak kettő, vagy több gyermeket nevelő családok esetében
 • amennyiben az útlevélkérelmet úgy nyújtják be, hogy a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (anyakönyvezéshez kapcsolódóan, illetve már megindított anyakönyvezés után hat éven aluli gyermekek esetében), úgy a részletes, a szülők nevét is tartalmazó koreai születési anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges

7. A kérelmek postai úton történő benyújtásának feltételei

A kérelem postai úton történő benyújtása előtt kérjük, hogy tájékozódjon a consulate.sel@mfa.gov.hu e-mail címen.

8. Útlevél igénylés, ha a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal

Ha a szülők házassága Magyarországon már anyakönyvezésre került, de a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre lehet kezdeményezni (erről még lásd a „születés hazai anyakönyvezése” részt). A postai út igénybevétele ilyenkor is lehetséges (lásd. 7. pont).

Ha a szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, és a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a szülők házasságának anyakönyvezését, a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre lehet kezdeményezni (erről még lásd a „házasság anyakönyvezése”, illetve a „születés anyakönyvezése” részt). A postai út ez esetben is lehetséges (lásd. 7. pont)

Ha a szülők nem házasok, és a szülők még nem tettek teljes hatályú elismerő nyilatkozatot, akkor az útlevélkérelmet postai úton nem lehet benyújtani!
 

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján (consulate.sel@mfa.gov.hu) vagy telefonon megkeresni bennünket.

Letölthető nyilatkozatok:

Fényképek
Nyilatkozat 6 éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez
Szülői hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról