01.25. Szöul

Konzuli díjak változása

Felhívjuk figyelmüket, hogy a konzuli díjak 2011. február 1-től az alábbiak szerint módosulnak:

Tétel

A konzuli díj tárgya

Díj összege / valutanem

 

Igazgatási szolgáltatási díj

 

1.

Konzul által kiállított

 

 

a) hatósági igazolvány (okmányonként)

30 EUR

 

b) hatósági bizonyítvány (okiratonként)

35 EUR

2.

Konzullal kötött hatósági kölcsönszerződés

30 EUR

3.

Konzulnál felvett apai elismerő nyilatkozat és más hatósági jegyzőköny (okiratonként)

35 EUR

4.

Hivatásos konzul közreműködői díja (eljárásonként)

 

 

a) a Magyar Köztársasággal szomszédos országban

20 EUR

 

b) más európai országban

40 EUR

 

c) Európán kívül

45 EUR

5.

Tiszteletbeli konzul közreműködői díja (eljárásonként)

20 EUR

6.

Miniszteri felülhitelesítés (felülhitelesíteni kért aláírásonként)

 

 

a) konzulnál beadott kérelem esetén

20 EUR

 

b) Magyarországon beadott kérelem esetén

5500 HUF

 

Egyéb díj

 

7.

Hiteles másolat készítése

20 EUR

8.

Bemutatott másolat hitelességének tanúsítása

15 EUR

9.

Névaláírás valódiságának tanúsítása

 

 

a) magánszemély esetében (aláírásonként/kézjegyenként)

30 EUR

 

b) cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként)

40 EUR

10.

Hiteles fordítás készítése (oldalanként)

 

 

a) idegen nyelvről magyar nyelvre

35 EUR

 

b) magyar nyelvről idegen nyelvre

45 EUR

11.

Fordítás helyességének tanúsítása (oldalanként)

 

 

a) idegen nyelvről magyar nyelvre

20 EUR

 

b) magyar nyelvről idegen nyelvre

30 EUR

12.

Egyéb konzuli tanúsítvány kiállítása (tanúsítványonként)

30 EUR

13.

Konzuli okirat készítése

 

 

a) ha az ügyérték nem állapítható meg (oldalanként)

60 EUR

 

b) az ügyérték 3%-a, de legalább az a) pontban meghatározott díj, és legfeljebb

 

1000 EUR

14.

Letét őrzése és kiszolgáltatása

 

 

a) ha az okirat, tárgy értéke a letéti megbízásban nem szerepel vagy abból nem állapítható meg

60 EUR

 

b) pénz, értékpapír és egyéb értékkel bíró okirat vagy tárgy után a letéti megbízásban meghatározott érték 3%-a, de legalább az a) pontban meghatározott díj, és legfeljebb

 

 

200 EUR

15.

Távollévő személy képviselete külföldi bíróság vagy hatóság előtt (alkalmanként)

60 EUR

16.

Diplomáciai felülhitelesítés (felülhitelesíteni kért aláírásonként)

25 EUR

17.

Általános konzuli díj

25 EUR

 

Költségátalány

 

18.

Kiszállási költségátalány (ügyenként)

 

 

a) a külképviselet székhelye szerinti államban

15 EUR

 

b) a külképviselet székhelye szerinti államon kívül

25 EUR

19.

Szállítási költségátalány (500 gr/feladásonként)

 

 

a) Magyarország és a vele szomszédos ország között

5 EUR

 

b) Magyarország és a vele nem szomszédos ország között

15 EUR

 

c) a külképviselet székhelye szerinti államban

10 EUR

 

d) nem a külképviselet székhelye szerinti államba történő szállításnál Európában

30 EUR

 

e) nem a külképviselet székhelye szerinti államba történő szállításnál Európán kívül

40 EUR


03.16. Japán

Konzuli tájékoztatás a japán természeti katasztrófa Koreára gyakorolt hatásairól

A japán természeti katasztrófa következtében a fukushimai atomerőműben kialakult helyzettel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Dél-Koreában tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét.

A Koreai Nukleáris Biztonsági Intézet (www.kins.re.kr) megerősítette, hogy a Koreai Köztársaság légkörében nincs radioaktív szennyeződés. A koreai katasztrófavédelmi hatóság szerint az országban ennek jövőbeni kockázata is (az uralkodó széljárásra tekintettel) minimális.

A nagykövetség figyelemmel kíséri a fejleményeket. A helyzet változása esetén - lehetőségeink szerint - a honlapon, e-mailen keresztül, rendkívüli esetben telefonon értesítjük itt tartózkodó állampolgárainkat, s teszünk megfelelő ajánlásokat a teendőkre.

Kérjük, a helyi tömegtájékoztatási eszközökön keresztül, valamint munkahelyi, családi kapcsolataik révén folyamatosan tájékozódjanak a helyzet alakulásáról.

A Japánban történt sajnálatos katasztrófát illetően hasznos információkat találhatnak a Külügyminisztérium (www.kormany.hu) és az Országos Atomenergia Hivatal honlapján (www.oah.hu).


03.21. Balatonalmádi

Magyar nyelvi foglalkoztató tábor

Szabadidős programok, nyelvtanulás külföldi és magyar fiataloknak

A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) nyári anyanyelvi tábort szervez olyan külföldi és magyarországi 10–20 éves fiatalok számára, akik fejleszteni szeretnék magyar nyelvi tudásukat.

Helyszín, időpont: Balatonalmádi, 2011. július 30–tól augusztus 5-ig

Szervezők:

 • Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda
 • Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft.
 • angolul, olaszul és németül beszélő csoportvezetők

Felszereltség:

 • a Balaton közelében lévő, parkosított táborhely
 • 2-4-5-6 ágyas szobák
 • napi 3x-i étkezés
 • sportolási lehetőség

Programok:

 • életkorhoz és nyelvtudáshoz igazított nyelvi foglalkozások
 • a magyar nyelvi ismeretek és az általános kommunikációs készség fejlesztése
 • a magyar kultúra élményközpontú megismertetése
 • strand, kalandpark, bobozás, kirándulás, kézműves foglalkozások

Részvételi feltételek:

 • a tábor részvételi díja: 55.000 Ft/fő (legalább 10 fős csoport esetén)
 • Ha testvérekkel, barátokkal vagy csoportosan érkeznek, a részvételi díjból személyenként 5.000 Ft kedvezményt biztosítunk. (A részvételi díj az oda- és visszautazás költségeit nem tartalmazza.)
 • Az esetleges fakultatív programok (kirándulások) díjáról később adunk tájékoztatást.

Jelentkezés, érdeklődés:

Sebestyén–Tóth Orsolya

Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda

web: www.manyszi.hu

e-mail: toth.orsolya@e-nyelv.hu

tel: +36-20/9261-085


03.25. Szöul

Kwon Se-youn zongorakoncert

2011. április 13-án, 19:30 órakor Kwon Se-youn, Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett énekesnő koncertet ad a Sejong Centerben.

Program:

C. Debussy:         Nuit d’Etoiles

                        Beau Soir

                        Mandoline

                        Trois Chansons de Bilitis

M. Ravel:         Sheherezade

Bartók B.:        Nyolc magyar népdal

Kodály Z.:       Négy dal

További információ és jegyrendelés:

www.sejongpac.or.kr/english/

www.ticket.interpark.com

Megközelítés:

http://www.sejongpac.or.kr/english/visitorInformation/visiting.asp


04.11. Magyarország

Tájékoztató a közúti járművek visszatartásának alkalmazhatóságáról


2011. július 1-ei hatállyal

·      a megengedett legnagyobb sebességre ("gyorshajtás"),

·      a biztonsági öv használatára,

·      a továbbhaladás tilalmára ("tilos jelzésen történő áthaladás"), és

·      a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára ("ittas vezetés") vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők.

E jogsértések esetén, amennyiben az elkövető személye a helyszínen megállapítást nyer, a hatóság eljáró tagja a helyszíni ellenőrzés alkalmával - határozathozatal nélkül, 10 000 forinttól 300 000 forintig terjedő - bírságot szabhat ki.

A kiszabott bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig a járművet - külön határozat nélkül - vissza lehet tartani.

A jármű vezetőjét az eljáró hatóság tagja magyar, angol, német vagy orosz nyelven írásban tájékoztatja a kiszabott bírságról, a jármű részére kijelölt várakozási helyről, valamint annak megközelítési útvonaláról, továbbá az eljárás lefolytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről.

A jármű visszatartásának elrendelésével egyidejűleg a jármű forgalmi engedélyét - az átvételt igazoló elismervény kiállítása és a járművezető részére történő átadása mellett - a visszatartás időtartamára a hatóságnak át kell adni.

A külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélyt - ha azt a jogosult a visszatartás időtartamának lejáratát követő három napon belül nem veszi át - az eljáró hatóság az engedélyt kiállító hatóságnak küldi meg.

Amennyiben a közúti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jármű vezetőjének, vagy üzemben tartójának közigazgatási bírság tartozása áll fenn, úgy abban az esetben az ellenőrzést végző hatóság intézkedik a jármű visszatartására.


04.27. Dél-Korea

Falvai Sándor koncertsorozat

Falvai Sándor, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész a koreai Liszt Fesztivál keretében a következő helyszíneken ad koncertet:

Yongsan Art Hall, május 10., 19:30

További információ: http://art.yongsan.go.kr/

Jegyfoglalás: 011-1793-0226

Megközelítés: http://art.yongsan.go.kr/intro/intro_03.asp?menuCode=1&subCode=13

Jeju National University (Ara Muse Hall), május 12., 19:30

Jegyfoglalás: 010-6770-9488

Megközelítés: http://www.jejunu.ac.kr/_html/eng/jnu/?readid=map|02

Daegu Keimyung University (Haedam Concert Hall), május 14., 18:00        

Jegyfoglalás: 053-580-6521

Megközelítés: http://www.kmu.ac.kr/english/page.jsp?mnu_uid=623&

Program:

Ballade No.2 in B minor

Petrarca Sonetto No.104

Notturno No.3

Valse oubliée No.1

Jeux d’Eau á la Villa d’Este

Vallée d’Obermann

Sonata in B minor

További információ a koreai Liszt Fesztivál eseményeiről: www.lisztsociety.or.kr


04.27. Daegu

Daegui Turisztikai Expo

2011. április 15-18. között rendezték meg Daegu-ban a kilencedik „Tour Expo Daegu Gyeongbuk” nevű turisztikai kiállítást, melyen saját erőből nagykövetségünk is részt vett.

A rendezvényen összesen 200 szervezet, 29 ország (többek között Csehország, Szlovákia, Horvátország, Spanyolország, Kína, Mexikó, Japán) képviseltette magát. A fesztivált a Kultúra, Sport és Turizmus Minisztérium, a Nemzeti Turisztikai Szervezet és a daegui önkormányzat támogatta.


04.27. Magyarország

Fellebbezésre vonatkozó szabályok vízumkérelem elutasítása esetén

A vízumkérelem elutasítása esetén a fellebbezésre az alábbi szabályok vonatkoznak:

-         az elutasító döntéssel szemben a döntés megismerését követően nyolc naptári napon belül fellebbezést lehet benyújtani a konzuli tisztviselőnél;

-         a fellebbezést az ügyfél, vagy szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja nyújthatja be;

-         a fellebbezés feltétele, hogy a fellebbezés benyújtásával (beérkezésével) egyidejűleg a fellebbezés díja a konzulátushoz befizetésre kerüljön;

-         a fellebbezés díja 30 euró, amelyet annak is meg kell fizetnie, aki az elsőfokú eljárásban díjmentesen adta be a kérelmét – a díj csökkentésére vagy elengedésére nincs lehetőség;

-         a fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter bírálja el;

-         a fellebbezés elbírálásának határideje a benyújtástól számított 15 naptári nap, amelyet semmilyen indokkal nem lehet lerövidíteni, erre irányuló kérelmet nem lehet előterjeszteni;

-         a fellebbezési eljárás ideje alatt a másodfokú hatóság további támogató dokumentumokat kérhet be, valamint az ügyfél (különösen az, akivel az elsőfokú eljárásban nem készült személyes interjú) berendelhető a konzulátusra személyes interjú lefolytatására.


08.23. Szöul

Hirota Shunji Zongorahangverseny

2011. szeptember 25-én, 14:30 órakor Hirota Shunji, Zeneakadémián végzett zongoraművész koncertet ad Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából a Seoul Arts Centerben.

Program:

F. Liszt                        Legendes No. 1 St. Françis d'Assise, La prédication aux oiseaux

F. Liszt - F. Chopin                   Mädchens Wunsch frim Polish songs

F. Liszt - F. Schubert                Der stürmische Morgen, Im Dorfe

F. Liszt                        Hungarian Rhapsody No. 12 in c-sharp minor

F. Liszt                        Années de Pèlerinage, Druxième année "Italie"

                                             1. Sposalizio

                                             2. Penseroso

                                             3. Canzonetta del Salvador Rosa

                                             4. Sonetto 47 del Petrarca

                                             5. Sonetto 104 del Petrarca

                                             6. Sonetto 123 del Petrarca

                                             7. Apres une lecture du Dante - Fantasia quasi sonata

További információ:

http://www.sac.or.kr/eng/Program/view.jsp?prog_id=16742

Megközelítés:

http://www.sac.or.kr/eng/Space/trans.jsp


08.29. Szöul

Jandó Jenő zongorakoncert

2011. szeptember 8-án, 19:30 órakor Jandó Jenő, Kossuth-díjas zongoraművész koncertet ad a Yongsan Art Hallban.

Program:

Liszt
Years of Pilgrimage Second Year: Italy
    Sposalizio
    Il pensieroso
    Canzonetta del Salvator Rosa
    Sonetto 47 del Petrarca
    Sonetto 104 del Petrarca
    Sonetto 123 del Petrarca
    Apres une lecture du Dante: Fantasia quasi sonata

Szünet

Liszt
Deux Legendes
    St. Francois d'Assise predicant aux oiseaux
    St. Francois de Paule marchant sur les flots
    Venezia e Napoli
    Gondoliera
    Canzone   
    Tarantella

További információ:

http://youngsanarthall.com/


09.16. Pusan

Pusan Tourism Expo

A nagykövetség 2011. szeptember 2-5. között részt vett a pusani International Tourism Exhibition nevű kiállításon. A belföldi turisztikai kiállítás az ország második legnagyobb városában, az 5 millió lakosú Pusanban került megrendezésre 140 belföldi és 92 külföldi kiállító részvételével, és közel 90 ezer látogatót regisztráltak a 4 nap alatt.

A magyar stand kommunikációjának középpontjában a gyógyvizek, kastélyszállók, borturizmus és a Magyarországon forgatott Iris című koreai sorozat állt. A tapasztalatok azt mutatják, mindegyik pozitív hívószó a koreai lakosság körében. Magyar borok is kiállításra kerültek, jelentős volt az érdeklődés irántuk. Standunkat meglátogatta a helyi KNN televízió, az általuk készített interjú főként a magyar gyógyvizekre koncentrált.

A magyar megjelenés ezúttal is jelentős elismerésben részesült, a legjobb turisztikai promóció díját kapta meg.


10.15. Szöul

Liszt zongoraverseny díjátadó ünnepség

Október 7-én, a nagyköveti rezidencián került sor a 3. Koreai Liszt Zongoraverseny díjátadó ünnepségére. A Versenyt számos más szponzor mellett a Nagykövetség és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem is támogatta. A zsűri elnöke Jandó Jenő zongoraművész volt.

10 kategóriában hirdettek győzteseket, a legtehetségesebb fiatal művész fődíjként egy éves akadémiai ösztöndíjat nyert.

A felnőtt kategóriában a Zenei Oktatás c. lap kiadója nyújtott át különdíjat.


10.26. Szöul

Krisztus Oratórium előadás Dél-Koreában

A Hungarofest World Liszt Day felhívásához csatlakozva nagykövetségünk támogatásával a dél-koreai Liszt Társaság október 22-ére megszervezte a Krisztus oratórium előadást. A szöuli koncert az egyetlen Európán kívüli helyszín volt, ahol az Oratórium előadással emlékeztünk meg Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójáról.

Mind a kb. 1000 fős közönség, mind a színpadi szereplők emelkedett hangulatot varázsoltak a koncertterembe, érezhetően valamennyiük számára megtiszteltetés volt, hogy részesei lehettek e nagyszabású mű koreai ősbemutatóján.

Szöulban – a helyi Liszt Társaság kezdeményezésének és áldozatvállalásának köszönhetően - méltó módon emlékeztünk meg a Liszt évfordulóról. A Németországban végzett Lee Sang-hoon karmester szakmai kihívásnak tekintette e ritkán játszott nagyformátumú darab koreai bemutatását – professzionális, kiemelkedő munkát végzett.

11.11. Szöul

Irodalmi és kulturális vetélkedő Magyarországról

A Hankuk University of Foreign Studies magyar szakán november 2-án immár második alkalommal került megrendezésre a Magyarországról szóló irodalmi és kulturális vetélkedő.

A vetélkedő zsűrijében részt vett Lee Sang-hyup és Park Soo-young professzorok, Lengyel Miklós nagykövet és Kovács Sándor egyetemi docens. A nagykövetség által összeállított ajándékcsomagokat nagykövet úr adta át a győztes csapatoknak.


11.14. Szöul

Katasztrófavédelmi gyakorlat

November 15-én, 14:00 órakor kerül sor a National Emergency Management Agency által szervezett katasztrófavédelmi gyakorlatra Szöulban és a nagyobb városokban.

Kérjük, lehetőségük függvényében, tapasztalatszerzés céljából vegyenek részt a gyakorlaton, illetve kísérjék figyelemmel a koreai lakosság magatartását. Gyakorlat közben a hatóságok utasításait (pl. közlekedés leállítása, óvóhelyekre történő vezénylés) maradéktalanul tartsák be. A gyakorlattal kapcsolatos bármilyen viszzajelzést köszönettel veszünk.


11.23. Szöul

Nemzetközi Gyermek Képző és Iparművészeti Pályázat

Szivárvány 2012” Nemzetközi Gyermek Képző és Iparművészeti Pályázat

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kft. Gyermekalkotások Galériája 18. alkalommal hirdeti meg pályázatát a világ összes gyermeke számára

A pályázat célja:

- hogy a művészet eszközeivel járuljon hozzá a boldog gyermekkor megteremtéséhez egy békés világban,

-   a gyermekek és fiatalok körében folyó vizuális és művészeti nevelés eredményeinek bemutatása,

- a nemzetközi gyermekalkotások összehasonlítása,

- a nemzetközi kulturális kapcsolatok erősítése.

Pályázati feltételek:

Életkor:        4-18 év

Téma:       tetszőleges: -Lehet a környezet és a körülötted élők bemutatása, játékok, élmények, népi szokások, hagyományok, stb.

Technika:  bármilyen technikával készülhet: - ceruza, pasztell, akvarell, olaj, tus… - fa-, lino-, vagy rézmetszet…

- mozaik, batik, szövés, plasztika, tűzzománc…

- foto, compjuter grafika, videofilm, CD, stb.

Mérete:     rajz esetén paszpartu nélkül, maximum 50 x 70 cm-es, más technikában tetszőleges.

Egyéb megkötések:

- egyénenként max. 3 mű

- csoportos beküldés estén, alkotóműhelyenként max 30 db

- csak 2011 vagy 2012-ben készült, eredeti, önálló. más pályázaton még nem szerepelt alkotás küldhető be.

Minden pályamű hátlapjára ragasztott papíron, olvasható írással, angol, német, orosz vagy magyar nyelven a következő adatokat kérjük feltüntetni:

- az mű címe

- az alkotó neve

- életkora

- nemzetsége, országa

- lakcíme

- a beküldő intézmény neve

- pontos postacíme

A pályamunkákról összesítő listát kérünk, amely tartalmazza a beküldő intézmény nevét, címét, az alkotók nevét, életkorát és alkotásaik címét.

Beküldési cím:

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.

Gyermekalkotások Galériája

8251 Zánka

Hungary

Határidő: 2012. március 10.

 

Nem kerülnek elbírálásra a sérült, késve érkezett, vagy adathiányos munkák.

A beküldött alkotásokat nem küldjük vissza.

A rendező szerv a pályázattal kapcsolatos minden jogot fenntart, a beküldött alkotásokkal szabadon rendelkezik

 

A zsűri által kiválasztott művek a zánkai Gyermekalkotások Galériája gyűjteményébe, annak tulajdonába kerülnek, s a továbbiakban bel- és külföldi kiállításokon, illetve illusztrációként kerülnek bemutatásra. A nem díjazott munkák további külföldi pályázatokon vehetnek részt, reprezentációs és jótékony célokra fordítjuk.

A pályázat értékelése:

           A pályaműveket művészek és művészpedagógusok, a gyermek-alkotások specialistáiból álló bíráló bizottság értékeli. A legjobb alkotásokat Fődíjjal, Korosztálydíjjal, Különdíjjal, valamint Arany, Ezüst és Bronz Diplomával jutalmazzák.

A díjkiosztásról és a kiállítás megnyitásáról a díjazott alkotókat, illetve a külképviseleteket tájékoztatjuk. A nem díjazottak nem kapnak értesítést. Aki nem tudja személyesen átvenni a díját, azt postázzuk.

A pályázattal kapcsolatos további információ a +36-87/568-590 telefonon kérhető, vagy a www.zanka.hu/galéria honlapon megtekinthető.

                                                                   Zánkai GYIC Nonprofit Közhasznú Kft.

                                                                              Gyermekalkotások Galériája


11.23. Szöul

Asiana Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál

Örömmel értesítjük Koreában élő honfitársainkat, hogy a novemberben megrendezett Asiana Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon Simonyi Balázs Finale c. rövidfilmje közönségdíjat nyert.

A díjhoz ezúton is gratulálunk.