1. Általános tudnivalók

Magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen, mindkét fél jelenlétében nyújtható be a Konzulátuson. Az eljárás díjmentes.

Az ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges, amely itt tehető meg.

2. Mit kell hozni az anyakönyvezéshez?

  • Kérelemnyomtatvány

Fontos: Kérjük, hogy a kérelemnyomtatványt az ügyintézés gyorsítása érdekében előzetesen küldjék meg részünkre. Az aláírásra a Konzulátuson kerül sor.

  • A házasfelek személyazonosságot és állampolgárságot igazoló iratának másolata. Magyar állampolgár esetén érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy honosítási okirat vagy három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány. Külföldi állampolgár esetén külföldi útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
  • Magyar állampolgárságú fél születési anyakönyvi kivonatának másolata.
  • Külföldi állampolgárságú fél külföldi születési anyakönyvi kivonata, annak hiteles fordítása, és szükség esetén megfelelő hitelesítése.
  • A magyar házastárs korábbi házasságának (amennyiben ilyen volt) felbontását / megszűnését igazoló okirat – (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).
  • koreai házasságot – családi kapcsolatot- igazoló dokumentum angol nyelven 
  • egy ahhoz tartozó Apostille

3. Anyakönyvezéshez kapcsolódó lakcímbejelentés

Amennyiben a házasfelek nem szerepelnek a magyar személyiadat és lakcímnyilvántartásban, az anyakönyvezési kérelemmel együtt a lakcím bejelentése is szükséges.

Magyarországi lakcím bejelentése

A magyarországi lakcím bejelentése külön nyomtatványon történik, amely a lap aljáról letölthető.

A lakcím bejelentésére szolgáló nyomtatványon a szállásadó rovatot minden esetben ki kell tölteni (pl. saját tulajdonú ingatlan vagy nagyszülő tulajdona {nagyszülő neve, címe}, bérelt lakás, stb.). Magyarországi cím esetén a lakcímkártyát csak magyar címre lehet kérni.

Külföldi lakcím bejelentése

A külföldi lakcím bejelentése külön nyomtatványon történik, amely a lap alján letölthető.


Házasság_adatlap

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

MO-n élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele