08.06. Szöul

Útlevélkérelem átvételének átmeneti szünetelése

A szöuli magyar nagykövetség biometrikus ujjlenyomat-olvasó berendezése meghibásodott, ezért a normál útlevélkérelmek átvétele - a 12 éven aluli gyermekek útlevelének kivételével - jelenleg szünetel. Sürgős esetben (úti okmány elvesztése, megsemmisülése) a magyarországi hazatéréshez ideiglenes útlevet tudunk kiállítani.


08.14. Magyarország

Külhoni Magyar Sajtószolgálat  

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a közelmúltban indította el Külhoni Magyar Sajtószolgálatot. A szolgáltatás lényege, hogy külhoni magyar társadalmi és politikai szervezetek, egyházak és nemzetpolitikai szempontból kiemelt intézmények a kms.mtva.hu  oldalon közzétehetik híreiket, közleményeiket. A Külhoni Magyar Sajtószolgálat legfontosabb partnerei a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezetei, a nemzeti jelentőségű intézmények köréből a külhoni intézmények (egyetemek, tudományos intézetek), valamint a határon túli magyar egyházak. A hír- vagy közleménybeadására vonatkozó jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza, a jelszó visszavonásáig érvényes.


08.16. Magyarország

Nyugellátások külföldön élő jogosultak részére

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság –figyelemmel arra, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény külföldön élő vagy tartózkodó személyek ellátásainak folyósítására vonatkozó szabályai 2013-ban jelentősen módosultak – elkészítette a (nyug)ellátások külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségeiről szóló tájékoztatóját. A jogszabály módosítás értelmében többek között lehetővé vált, hogy – a tájékoztatóban meghatározott feltételek fennállása esetén – a nyugdíjas részére az ellátás közvetlenül abban az országban vezetett bankszámlájára kerüljön utalásra, ahol a jogosult él.

Tájékoztató és mellékletek:

Melléklet_Tájékoztatóakülföldönélőellátottakrészéretörténőfolyósításlehetőségeiről.pdf

Iszámúmelléklet_ONYFŐIG_táj.pdf

IIszámúmelléklet_ONYFŐIG_táj.pdf

IIIszámúmelléklet_ONYFŐIG_táj.pdf

IVMelléklet_ONYFŐIG_táj_3970003Külföldönélőjogosultaknyilatkozataafolyósításimódozatkiválasztásáról.pdf


08.16. Szöul

Jandó Jenő zongorakoncertje  

A koreai Liszt Társaság szervezésében ismét több helyszínen ad koncertet Jandó Jenő világhírű magyar zongoraművész. Reméjük, hogy a koncertekre idén is sokan ellátogatnak!

  20130827Jand%C3%B3Jen%C5%91koncert.jpg


08.23. Szöul

Kim Dae Soon könyvbemutató

2013. augusztus 22-én a szöuli Hilton Hotelben került sor Kim Dae Soon professzornak a rendszerváltozás utáni magyar elnökökkel foglalkozó könyve bemutatójára. A könyv angol nyelven jelent meg ’Árpád Göncz and the post-Communist Hungarian Presidency’ címen, egyidőben Londonban, Torontóban és New York-ban a brit Routledge kiadó gondozásban. A politológus szerző, Magyarország szakértő a dél-koreai Hankook Idegennyelvi Egyetem magyar szakán végzett, majd az ELTE-n tanult tovább és Londonban szerzett doktori fokozatot. Jelenleg a szöuli magyar tanszék oktatója. Kim professzor Göncz Árpád koreai életrajzírója, behatóan ismeri a rendszerváltozás körüli és utáni folyamatokat. A könyvbemutatón kb. 120-an jelentek meg, többek között a legnevesebb egyetemek és kutatóintézetek képviselői. Kim professzor előkészítés alatt álló következő kötete Körösényi András politikaelméleti könyvének koreai fordítása lesz.

20180823KimDaeSoonk%C3%B6nyv.jpg