A magyar állampolgárság megszerzése egyszerűsített honosítással

 

Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

 

  • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását,

VAGY

  • aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született,

ÉS

  • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
  • a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
  • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

 

Egyszerűsített honosítási kérelem benyújtása lehetséges a szöuli magyar nagykövetség konzuli osztályán. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. A kérelemhez szükséges nyomtatványok, mellékletek, ill. az eljárás részleteit illető tájékoztatásért kérjük juttassa el kérdéseit a Konzuli Hivatal e-mail címére: consulate.sel@mfa.gov.hu 

 

Az eljárás teljes egészében díjmentes. Konzuli díjat csak a Konzuli Hivatal által készített fordításokért kell fizetni (lásd: Konzuli díjak, illetékek).

 

A honosítás egy olyan diszkrecionális állami döntés, amelyhez vezető eljárás időtartama az eljáró hatóságok döntésének függvényében, a kérelem vizsgálatának tartalmától függően akár nagyon hosszú ideig is eltarthat. A honosítás nem jár alanyi jogon, arról a feltételek fennállása esetén mindenki esetében egyedileg születik döntés. Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódóan is külön felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás közben a konzulátus nem tud az ügy állásáról tájékoztatást adni.

 

Eskütétel

 

A honosítási okirat megérkezése után a megadott elérhetőségeken a kérelmezőket értesítjük az eskü várható időpontjáról. A kérelmek átvétele, illetve az eskük szervezése folyamatos, előrehozatalra, kivételezésre, sürgősségi eskütételre nincs lehetőség. Aki az állampolgársági eskü után huzamosabb ideig más országban tervezi a tartózkodását, vagy az eskütétel után megváltozik a lakcíme, annak célszerű kitöltenie a „Címmódosító nyilatkozat” formanyomtatványt annak érdekében, hogy az anyakönyvi okiratok megfelelő címre kerülhessenek postára.

 

Útlevél igénylése a honosítás után

 

Azon honfitársaink, akik már letették az állampolgársági esküt, útlevelet sürgősséggel a honosítási okirat, illetve lakcímkártya birtokában Budapesten, a Központi Okmányirodában igényelhetnek (www.nyilvantarto.hu, kozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu, cím: Budapest XIII., Visegrádi út 110-112., telefon: +36 (1) 452-3622).

 

Útlevélkérelem a szöuli konzulátuson is benyújtható, előzetes időpontfoglalás alapján. Az útlevélkérelem benyújtásával kapcsolatos információkat ezen a honlapon szintén megtalálja.

 

Anyakönyvi kivonatok átvétele

A konzulátus munkatársai az anyakönyvi kivonatok megérkezését követően értesítik az ügyfeleket, és az ügyfélt által igényelt módon továbbítják azt az ügyfelek felé. Akit nem értesítünk, annak az anyakönyvi kivonata még nem érkezett meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honosítási eskü letételét követően legalább 12 hónap telik el az anyakönyvi kivonatok postázásáig.

 

Az elkészült okmányokat személyesen, az ügyfélfogadási idő alatt lehet átvenni a konzulátuson.

 

Nemzeti regisztráció, statisztikai adatszolgáltatás

 

A Nemzeti Regiszter célja, hogy egységesen szóljon valamennyi magyarhoz, éljen bárhol a világon. A Nemzeti Regiszter megalkotásának gondolatát az a tény hívta életre, hogy a történelem viharai során a magyar nemzet világnemzetté vált. Hitvallásunk, hogy nem mondunk le egyetlen magyarról sem. A Nemzeti Regisztert a főoldalon közvetlenül elérheti, javasoljuk, illetve kérjük, hogy regisztráljon az oldalon.

 

A már állampolgárságot szerzett honfitársaink esetében kérjük, hogy a Központi Statisztikai Hivatal kérdőívét töltsék ki, és küldjék vissza a hivatalnak. A statisztikai adatszolgáltatás önkéntes, de ezzel komolyan hozzájárulnak ahhoz, hogy a statisztikai hivatal az adatok összegzésével segíteni tudja a Kormány munkáját, a „KSH adatlap honosítottaknak” kitöltésével.

 

Hasznos linkek:

  • Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos eljárásról szóló további részletes tájékoztató itt érhető el.
  • Az állampolgárság kapcsolatos további információkért keresse fel a Budapest Főváros Kormányhivatala honlapját (az Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály honlapja folyamatos feltöltés alatt áll)