Tudományos és technológiai kapcsolatok


A politikai konzultációk és a gazdasági kapcsolatok bővülése mellett a műszaki-tudományos együttműködés területén is folyamatos az együttműködés. A két ország kormánya 1989-ben, röviddel a diplomáciai kapcsolatok felvételét követően Tudományos és Technológiai Együttműködési Egyezményt kötött. TéT Kormányközi Vegyesbizottság jött létre, melynek üléseit kétévente tartják. A konkrét, közös kutatási projektek támogatása kétéves munkatervek keretében zajlik.

A két kormány 1992 márciusában Magyar-Koreai Műszaki Együttműködési Központot (HKTCC) hozott létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem területén. Ennek támogatására 1993-ban közös, Magyar-Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány kezdte meg működését. A Magyar-Dél-Koreai Műszaki Együttműködési Központ önálló kutatási tevékenységet nem folytatott, ugyanakkor számos tudománypolitikai, illetve konkrét tudományterületet érintő konferenciát szervezett. A Központ másik fontos feladata a "match-making" volt.

Következő fontos mérföldkő 2009, amikor az MTA és a Korea Research Council of Fundamental Sience and Technology (KRCF) közös kutatólaboratóriumok létrehozásáról szóló megállapodást kötött. Ez több fontos területen (agykutatás, energia, anyagkutatás és fehérjekutatás) indította el a magyar alap- és a koreai alkalmazott kutatási képességek egyesítésén alapuló együttműködést.

A koreai Stratégiai és Pénzügyminisztérium 2004-ben indította el a bilaterális Tudás Megosztási Programot (Knowledge Sharing Program - KSP), melyet kezdetben a fejlődő országok támogatására hoztak létre, később azonban fejlett országokat is bevontak a programba. Ez egy új formája volt a nemzetközi együttműködésnek a partnerállamok közötti know-how, tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztására. Magyarországgal a megállapodást 2013. novemberében írta alá a koreai fél. A KSP-k végrehajtásáért a Koreai Fejlesztési Intézet (Korean Development Institute - KDI) a felelős. Az elsősorban gazdasági kérdésekre fókuszáló bilaterális programot magyar részről az NGM vezeti.

A Nemzeti Tudományos és Technológiai Kutató Tanács (NST) az MTA-val 2015. május 11-én írt alá Budapesten együttműködési megállapodást.

Koreai részről is nagy jelentőséget tulajdonítanak a V4 országokkal való együttműködésnek. Ennek egyik megnyilvánulása a KSP keretében megvalósuló ROK-V4 KSP. A V4-ek és Korea között 2016. július 18-19-én elindult tudáscsere program a tapasztalatok kölcsönös átadására irányul a politikai és gazdasági átmenet, illetve az innovációs rendszer kialakítása terén. Ebben a programban az NKFIH és a KKM TDF vesz részt.

Szintén a koreai fél tett javaslatot a V4 országok és Korea együttműködésére tudományos és technológiai területen. Az erről szóló megállapodást 2015. decemberében írták alá Prágában. A megállapodás értelmében 2016 őszén került kiírásra a V4-Korea közös pályázat (V4–Korea Joint Research Program on Scientific and Technological Cooperation), amelynek lebonyolításáért magyar részről az NKFIH, koreai részről az NRF felel. A programban öt olyan együttműködési pályázatot támogattak a bírálók, nyújtottak be, melynek van magyar résztvevője is.

A TéT kapcsolatok bővülése és intenzitására való tekintettel a Szöuli Magyar Nagykövetség állománya 2017. március 15-től  tudományos és technológiai szakdiplomatával bővült. Feladata a kétoldalú kutatással, fejlesztéssel és innovációval kapcsolatos szakmai projektek elősegítése.