Magánútlevél igénylése 12-18 év közötti gyermekeknek

I., Gyakorlati tanácsok

1., Új magyar útlevél iránti igényt főszabály szerint a magyarországi járási okmányirodákban vagy a Központi Okmányirodában kell benyújtani.

Magyarországon az útlevél sürgősségi eljárásban akár 24 órán belül elkészíttethető.
A Magyarországon igényelt útlevelek esetében kérhető a kézbesítés a szöuli konzulátusra. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 2-4 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni. Amennyiben az útlevél kérelmét Magyarországon adta be, az okirat kézbesítéséért külön konzuli közreműködési díjat kell fizetni.

2., Hazatérési célú ideiglenes magánútlevelet csak azok igényelhetnek, akiknek a Koreai Köztársaságban tartózkodása alatt az úti okmányát az utazását közvetlenül megelőzően ellopták, vagy azt közvetlenül az utazás előtt elvesztette és dokumentumokkal igazolhatóan sürgősen Magyarországra kell utaznia, amely utazás nem halasztható, valamint azon magyar állampolgárok, akik a Koreai Köztársaságban élnek, de sürgős hazautazás miatt az útlevél eljárásra biztosított várakozási időt nem tudják megvárni.


II., Magánútlevél igénylése a konzulátuson 12-18 év közötti kérelmezők esetében


1. A kérelem benyújtása, időpontfoglalás


A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

2. Személyes megjelenés

A 12-18 év közötti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó belegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozatot közjegyzőnek kell hitelesítenie (ez a lehetőség akkor áll fent, ha a Konzuli Hivatal rendelkezik a közjegyző aláírás és bélyegzőmintájával – ebben az esetben kérjük, hogy  mindenképpen írjon nekünk a consulate.sel@mfa.gov.hu), de a kérelem benyújtható  a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő).


3. Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél eljárási ideje a tapasztalatok szerint kb. 2-4 hetet vesz igénybe az okmány kézbesítését is beleszámítva (a kézbesítés gyorsaságára azonban nem tudunk garanciát vállalni). Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor. Tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel a szöuli konzulátuson
 • postázás az Koreai Köztársaságban található lakcímre.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél  hosszabb is lehet!

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél-kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.


4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 5 éves érvényességgel lehet igényelni.


5. Az útlevél eljárás díja és befizetése

Az útlevél eljárás díja a honlapon található díjtáblázat szerint fizetendő (Konzuli díjak, illetékek). 

Az útlevél eljárás díjának befizetése: átutalással a Konzuli Hivatal bankszámlájára.


A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet. 

Kérjük, hogy a díjakra vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.


6. Az útlevél-kérelem mellékletei:

 • magyar állampolgárság igazolása 
  o érvényes személyi igazolvánnyal, vagy
  o legfeljebb egy éve lejárt útlevéllel, vagy
  o érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, vagy 
  o honosítási okirattal;
 • lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők az első útlevelük igénylésekor: a honosítási okirat mellett ajánlott a születési anyakönyvi kivonat és/vagy a lakcímkártya;
 • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány hiányában: fényképes, érvényes, személyazonosításra alkalmas, hatóság által kibocsátott igazolvány, amely a jelenlegi nevét tartalmazza (például vezetői engedély, külföldi ID, útlevél), ennek hiányában magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben házassági nevet visel);
 • ha az útlevelet más névre igényli, mint a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa kiállításra került, akkor a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat);
 • ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes magyar személyi igazolvánnyal, érvényes, vagy legfeljebb egy éve lejárt magyar útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és adatai nem szerepelnek a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban sem, akkor a konzulátus hivatalból állampolgársági vizsgálatot indít – ehhez a formanyomtatványt helyben biztosítjuk;
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő);
 • amennyiben még nem volt magyar útlevele, vagy személyi igazolványa, úgy előbb állampolgársági bizonyítványt kell beszereznie (lásd az „Állampolgárság”  menüpontban leírtakat);
 • konzuli díj.
 • kiskorúak (12-18 év között) esetében a szülők személyazonosságának igazolására és az állampolgárság megállapítására alkalmas érvényes útlevele vagy személyazonosító igazolványa;
 • kiskorúak esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben kötelezően bemutatandó;
 • amennyiben a honosítás után az első útlevelet kérelmezik, úgy csak akkor kell a gyermek születési anyakönyvi kivonata, ha a honosítási okiraton csak az egyik, vagy egyik szülő sem szerepel a gyermek mellett – ha ilyenkor még nem áll rendelkezésre a magyar születési anyakönyvi kivonat, úgy az eredeti, a gyermek szüleinek nevét tartalmazó anyakönyvi kivonat is megfelelő, illetve bármilyen más, hatóság által kibocsátott dokumentum, okmány is megfelelő, amelyen a szülő, vagy szülők neve olvasható (például ha az apa és a gyermek szerepel a honosítási okiraton, az anya neve a gyermek lakcímkártyájával igazolható);